นครราชสีมา หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครราชสีมา หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครราชสีมา หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครราชสีมา หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครราชสีมา Ø
หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงานนครราชสีมา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 95867 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 149818

ตำแหน่งงานว่างธุรการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งงานว่างธุรการคอมพิวเตอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครราชสีมา
- คีย์ข้อมูลเอกสารด้านการขาย
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149818

ตำแหน่งงานว่างธุรการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งงานว่างธุรการคอมพิวเตอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครราชสีมา
- คีย์ข้อมูลเอกสารด้านการขาย
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149624

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 25000+ (ขึ้นอยู่กับปร

งานประจำ : 25000+ (ขึ้นอยู่กับปร นครราชสีมา
วางแผนและคัดเลือกสรรหาบุคคลากร ประสานงานภายในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดูแลรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบุคคลทั้งหมด
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149624

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 25000+ (ขึ้นอยู่กับปร

งานประจำ : 25000+ (ขึ้นอยู่กับปร นครราชสีมา
วางแผนและคัดเลือกสรรหาบุคคลากร ประสานงานภายในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดูแลรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบุคคลทั้งหมด
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149627

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาลประจำฟาร์ม (ไก่เนื้อ)

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาลประจำฟาร์ม (ไก่เนื้อ)

งานประจำ : เงินเดือน 15000-25000

งานประจำ : 15000-25000 นครราชสีมา
1.ดูแลการเลี้ยงไก่ภายในฟาร์ม
2.ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานเลี้ยงไก่เนื้อ
3.ติดตามการบันทึกข้อมูล
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149627

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาลประจำฟาร์ม (ไก่เนื้อ)

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาลประจำฟาร์ม (ไก่เนื้อ)

งานประจำ : เงินเดือน 15000-25000

งานประจำ : 15000-25000 นครราชสีมา
1.ดูแลการเลี้ยงไก่ภายในฟาร์ม
2.ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานเลี้ยงไก่เนื้อ
3.ติดตามการบันทึกข้อมูล
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 9 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 149628

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเลี้ยงไก่

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเลี้ยงไก่

งานประจำ : เงินเดือน ค่าแรงขั้นต่ำ

งานประจำ : ค่าแรงขั้นต่ำ นครราชสีมา
ปฏิบัติงานเลี้ยงไก้เนื้อ
ปฏิบัติตามคำสั่งนักสัตวบาล
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149628

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเลี้ยงไก่

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเลี้ยงไก่

งานประจำ : เงินเดือน ค่าแรงขั้นต่ำ

งานประจำ : ค่าแรงขั้นต่ำ นครราชสีมา
ปฏิบัติงานเลี้ยงไก้เนื้อ
ปฏิบัติตามคำสั่งนักสัตวบาล
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149629

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (ด่วน) ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (ด่วน) ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครราชสีมา
ตรวจเช็ค ซ่อม ระบบไฟฟ้า - ประปา - งานเชื่อม
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149629

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (ด่วน) ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (ด่วน) ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครราชสีมา
ตรวจเช็ค ซ่อม ระบบไฟฟ้า - ประปา - งานเชื่อม
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148780

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพการนอนหลับประจำจังหวัดสุรินทร์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพการนอนหลับประจำจังหวัดสุรินทร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
ตรวจสุขภาพการนอนหลับที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดสุรินทร์
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148780

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพการนอนหลับประจำจังหวัดสุรินทร์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพการนอนหลับประจำจังหวัดสุรินทร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
ตรวจสุขภาพการนอนหลับที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดสุรินทร์
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 18 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 148079

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 12,500 บ.

งานประจำ : 12,500 บ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
ทำใบสำคัญจ่าย/รับ
จัดทำรายงาน
ติดตามการ ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148079

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 12,500 บ.

งานประจำ : 12,500 บ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
ทำใบสำคัญจ่าย/รับ
จัดทำรายงาน
ติดตามการ ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147936

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บ้านโพธิ์
ไม่ทุจริตเรื่องเงิน ควบคุม ตรวจสอบ กำกับการก่อก่อสร้าง
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147936

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บ้านโพธิ์
ไม่ทุจริตเรื่องเงิน ควบคุม ตรวจสอบ กำกับการก่อก่อสร้าง
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147728

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 12,500 บ.

งานประจำ : 12,500 บ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
งานธุรการ เอกสาร จัดซื้อ จัดจ้าง
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147728

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 12,500 บ.

งานประจำ : 12,500 บ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
งานธุรการ เอกสาร จัดซื้อ จัดจ้าง
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 146406

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000

งานประจำ : 12,000 - 15,000 นครราชสีมา
-รับผิดชอบในการวางแผน เพื่อดำเนินการจัดซื้อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร
-ประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุ วัตถุดิบ สินค้าที่ต้องการ
-รับผิดชอบในการออกใบสั่งซื้อ กรรับสินค้า จนถึงการส่งสินค้าเก็บเข้าคลังสินค้า
-กำหนดทิศทางในการจัดซื้อ โดยการหาทางเลือกระหว่างการจัดซื้อ การกระจายสินค้า และการจัดเก็บว่าวิธีการใดส่งผลดีที่สุด
-รับผิดชอบในการบริหารสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานจัดซื้อ รับผิดชอบในการนำสารสนเทศ มาใช้ในการวางแผน ปฏิบัติงาน และควบคุมให้การจัดซื้อเป็นตามข้อกำหนด
-รับผิดชอบในการนำสารส
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146406

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000

งานประจำ : 12,000 - 15,000 นครราชสีมา
-รับผิดชอบในการวางแผน เพื่อดำเนินการจัดซื้อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร
-ประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุ วัตถุดิบ สินค้าที่ต้องการ
-รับผิดชอบในการออกใบสั่งซื้อ กรรับสินค้า จนถึงการส่งสินค้าเก็บเข้าคลังสินค้า
-กำหนดทิศทางในการจัดซื้อ โดยการหาทางเลือกระหว่างการจัดซื้อ การกระจายสินค้า และการจัดเก็บว่าวิธีการใดส่งผลดีที่สุด
-รับผิดชอบในการบริหารสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานจัดซื้อ รับผิดชอบในการนำสารสนเทศ มาใช้ในการวางแผน ปฏิบัติงาน และควบคุมให้การจัดซื้อเป็นตามข้อกำหนด
-รับผิดชอบในการนำสารส
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงานนครราชสีมา
นครราชสีมา ฝึกงานนครราชสีมา งานชั่วคราวนครราชสีมา งานนอกเวลานครราชสีมา งานประจำนครราชสีมา งานราชการนครราชสีมา งานต่างประเทศนครราชสีมา งานอื่นๆนครราชสีมา
หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงานนครราชสีมา
นครราชสีมา ฝึกงานนครราชสีมา งานชั่วคราวนครราชสีมา งานนอกเวลานครราชสีมา งานประจำนครราชสีมา งานราชการนครราชสีมา งานต่างประเทศนครราชสีมา งานอื่นๆนครราชสีมา