นครราชสีมา หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครราชสีมา หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครราชสีมา หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครราชสีมา หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครราชสีมา Ø
หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงานนครราชสีมา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 408 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 097392

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบริการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบริการ

งานประจำ : เงินเดือน วันละ 320 บาท

งานประจำ : วันละ 320 บาท นครราชสีมา ขามทะเลสอ บึงอ้อ
เก็บงาน แพ็คงาน
เบิกวัตถุดิบ และแจกจ่ายตามโต๊ะ
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097392

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบริการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบริการ

งานประจำ : เงินเดือน วันละ 320 บาท

งานประจำ : วันละ 320 บาท นครราชสีมา ขามทะเลสอ บึงอ้อ
เก็บงาน แพ็คงาน
เบิกวัตถุดิบ และแจกจ่ายตามโต๊ะ
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096837

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพการนอนหลับประจำจังหวัดอุดรธานี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพการนอนหลับประจำจังหวัดอุดรธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
ตรวจสุขภาพการนอนหลับที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดอุดรธานี
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096837

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพการนอนหลับประจำจังหวัดอุดรธานี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพการนอนหลับประจำจังหวัดอุดรธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
ตรวจสุขภาพการนอนหลับที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดอุดรธานี
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096770

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการสาธารณสุข ประจำสาขาปิ่นเกล้า (กรุงเทพฯ)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการสาธารณสุข ประจำสาขาปิ่นเกล้า (กรุงเทพฯ)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
- ดูแลงานธุรการสาธารณสุข ประจำสาขาปิ่นเกล้า (กรุงเทพฯ)
- ดูแลงานด้านเอกสารและติดต่อประสานงาน
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096770

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการสาธารณสุข ประจำสาขาปิ่นเกล้า (กรุงเทพฯ)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการสาธารณสุข ประจำสาขาปิ่นเกล้า (กรุงเทพฯ)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
- ดูแลงานธุรการสาธารณสุข ประจำสาขาปิ่นเกล้า (กรุงเทพฯ)
- ดูแลงานด้านเอกสารและติดต่อประสานงาน
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 18 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 096836

ตำแหน่งงานว่างSales Technician ประจำสาขาปิ่นเกล้า (กรุงเทพฯ)

ตำแหน่งงานว่างSales Technician ประจำสาขาปิ่นเกล้า (กรุงเทพฯ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
- งานบริการแก้ไขปัญหาเครื่องมือแพทย์ CPAP ให้กับลูกค้า
- งานขายเครื่องมือแพทย์ CPAP และอธิบายการใช้งานให้กับลูกค้า
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096836

ตำแหน่งงานว่างSales Technician ประจำสาขาปิ่นเกล้า (กรุงเทพฯ)

ตำแหน่งงานว่างSales Technician ประจำสาขาปิ่นเกล้า (กรุงเทพฯ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
- งานบริการแก้ไขปัญหาเครื่องมือแพทย์ CPAP ให้กับลูกค้า
- งานขายเครื่องมือแพทย์ CPAP และอธิบายการใช้งานให้กับลูกค้า
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096769

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพการนอนหลับประจำศูนย์ตรวจ กรุงเทพฯ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพการนอนหลับประจำศูนย์ตรวจ กรุงเทพฯ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000+++

งานประจำ : 12,000+++ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
ตรวจสุขภาพการนอนหลับประจำศูนย์ตรวจ กรุงเทพฯ
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096769

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพการนอนหลับประจำศูนย์ตรวจ กรุงเทพฯ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพการนอนหลับประจำศูนย์ตรวจ กรุงเทพฯ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000+++

งานประจำ : 12,000+++ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
ตรวจสุขภาพการนอนหลับประจำศูนย์ตรวจ กรุงเทพฯ
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096835

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพการนอนหลับประจำจังหวัดสุรินทร์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพการนอนหลับประจำจังหวัดสุรินทร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
ตรวจสุขภาพการนอนหลับที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดสุรินทร์
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096835

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพการนอนหลับประจำจังหวัดสุรินทร์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพการนอนหลับประจำจังหวัดสุรินทร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
ตรวจสุขภาพการนอนหลับที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดสุรินทร์
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 19 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 096768
เลขที่ประกาศ : 096768
เลขที่ประกาศ : 096530

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขาฝึกหัด

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขาฝึกหัด

งานต่างประเทศ : เงินเดือน 13,500 - 20,000

งานต่างประเทศ : 13,500 - 20,000 นครราชสีมา
เป็นตัวแทนของผู้ว่าจ้างในการติดต่อและประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าให้กับลูกค้า สามารถตอบคำถามและบริการได้อย่างมืออาชีพ โดยผู้จัดการสาขาฝึกหัดจะได้รับการฝึกอบรมทักษะและระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสำหรับผู้ที่สามารถทำผลงานได้ดีอย่างสม่ำเสมอ จะได้รับโอกาสในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเติบโตสู่ระดับบริหาร ซึ่งโปรแกรมการฝึกอบรมจะประกอบไปด้วย

1) Sales and marketing program: ทักษะเบื้องต้นทางด้านการสื่อสาร พัฒนาบุคลิกภาพ การเจรจาต่อรอง พบปะและนำเสนองานลูกค้าผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดให้
2) Team
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096530

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขาฝึกหัด

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขาฝึกหัด

งานต่างประเทศ : เงินเดือน 13,500 - 20,000

งานต่างประเทศ : 13,500 - 20,000 นครราชสีมา
เป็นตัวแทนของผู้ว่าจ้างในการติดต่อและประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าให้กับลูกค้า สามารถตอบคำถามและบริการได้อย่างมืออาชีพ โดยผู้จัดการสาขาฝึกหัดจะได้รับการฝึกอบรมทักษะและระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสำหรับผู้ที่สามารถทำผลงานได้ดีอย่างสม่ำเสมอ จะได้รับโอกาสในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเติบโตสู่ระดับบริหาร ซึ่งโปรแกรมการฝึกอบรมจะประกอบไปด้วย

1) Sales and marketing program: ทักษะเบื้องต้นทางด้านการสื่อสาร พัฒนาบุคลิกภาพ การเจรจาต่อรอง พบปะและนำเสนองานลูกค้าผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดให้
2) Team
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096410

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิต ( งานเหมา )

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิต ( งานเหมา )

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างรายไ

งานประจำ : ตามโครงสร้างรายไ นครราชสีมา ขามทะเลสอ บึงอ้อ
ตัดแต่งชิ้นส่วนไก่ , เสียบไก่ตามสเปคที่กำหนด
รายได้เป็นงานเหมาจ่ายตามปริมาณน้ำหนักที่ทำได้

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096410

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิต ( งานเหมา )

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิต ( งานเหมา )

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างรายไ

งานประจำ : ตามโครงสร้างรายไ นครราชสีมา ขามทะเลสอ บึงอ้อ
ตัดแต่งชิ้นส่วนไก่ , เสียบไก่ตามสเปคที่กำหนด
รายได้เป็นงานเหมาจ่ายตามปริมาณน้ำหนักที่ทำได้

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 21 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 096403

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครราชสีมา ขามทะเลสอ บึงอ้อ
งานซ่อมบำรุงทั้งระบบ
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096403

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครราชสีมา ขามทะเลสอ บึงอ้อ
งานซ่อมบำรุงทั้งระบบ
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 22 วันที่ผ่านมา

หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงานนครราชสีมา
นครราชสีมา ฝึกงานนครราชสีมา งานชั่วคราวนครราชสีมา งานนอกเวลานครราชสีมา งานประจำนครราชสีมา งานราชการนครราชสีมา งานต่างประเทศนครราชสีมา งานอื่นๆนครราชสีมา
หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงานนครราชสีมา
นครราชสีมา ฝึกงานนครราชสีมา งานชั่วคราวนครราชสีมา งานนอกเวลานครราชสีมา งานประจำนครราชสีมา งานราชการนครราชสีมา งานต่างประเทศนครราชสีมา งานอื่นๆนครราชสีมา