นครราชสีมา ปากช่อง กลางดง หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครราชสีมา ปากช่อง กลางดง หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครราชสีมา ปากช่อง กลางดง หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครราชสีมา ปากช่อง กลางดง หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครราชสีมา Ø
หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงานนครราชสีมา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 167922 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 167029

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายต่างประเทศ (ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายต่างประเทศ (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน ต่อรองได้

งานประจำ : ต่อรองได้ นครราชสีมา ปากช่อง กลางดง
1. ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ และหาลูกค้าใหม่เพื่อขยายตลาด
2. ออกเอกสารเสนอราคาและติดตามผล
3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทเรื่องการผลิตและกำหนดการส่งมอบสินค้า
4. แจ้งกำหนดส่งสิน
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 167029

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายต่างประเทศ (ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายต่างประเทศ (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน ต่อรองได้

งานประจำ : ต่อรองได้ นครราชสีมา ปากช่อง กลางดง
1. ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ และหาลูกค้าใหม่เพื่อขยายตลาด
2. ออกเอกสารเสนอราคาและติดตามผล
3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทเรื่องการผลิตและกำหนดการส่งมอบสินค้า
4. แจ้งกำหนดส่งสิน
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154669

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต (แผนกขัดท่อ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต (แผนกขัดท่อ)

งานประจำ : เงินเดือน 350

งานประจำ : 350 นครราชสีมา ปากช่อง กลางดง
ผลิตงานตามขั้นตอนที่กำหนด
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154671

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิตท่อสแตนเลส

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิตท่อสแตนเลส

งานประจำ : เงินเดือน 10000-12000

งานประจำ : 10000-12000 นครราชสีมา ปากช่อง กลางดง
ควบคุมเครื่องจักรผลิตท่อสแตนเลส
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154673

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตกแต่งผิวท่อสแตนเลส

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตกแต่งผิวท่อสแตนเลส

งานประจำ : เงินเดือน 350/วัน หรือ 10500/เดือน

งานประจำ : 350/วัน หรือ 10500/เดือน นครราชสีมา ปากช่อง กลางดง
อบ ตัด ดัด ปาด ท่อสแตนเลส
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159273

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแผนกเคลือบสี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแผนกเคลือบสี

งานประจำ : เงินเดือน 325 บาท/วัน

งานประจำ : 325 บาท/วัน นครราชสีมา ปากช่อง กลางดง
ผลิต และเคลือบชิ้นงาน ตามมาตราฐานที่กำหนด
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 163243

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ/พ่อบ้าน (ขับรถ,สวน,ซ่อม)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ/พ่อบ้าน (ขับรถ,สวน,ซ่อม)

งานประจำ : เงินเดือน 10,200 บ.

งานประจำ : 10,200 บ. นครราชสีมา ปากช่อง กลางดง
งานธุรการทั่วไป, ขับรถยนต์บริษัทฯ, ซ่อมแซมปะปา, ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณ การจัดการขยะ บริการน้ำดื่ม
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 163250

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจสอบท่อ (QC100%)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจสอบท่อ (QC100%)

งานประจำ : เงินเดือน 355 บาท/วัน

งานประจำ : 355 บาท/วัน นครราชสีมา ปากช่อง กลางดง
ตรวจสอบคุณภาพท่อสแตนเลส ที่ผลิตออกมา ให้ได้คุณภาพ มาตราฐาน ตามที่กำหนดไว้
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154669

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต (แผนกขัดท่อ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต (แผนกขัดท่อ)

งานประจำ : เงินเดือน 350

งานประจำ : 350 นครราชสีมา ปากช่อง กลางดง
ผลิตงานตามขั้นตอนที่กำหนด
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154671

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิตท่อสแตนเลส

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิตท่อสแตนเลส

งานประจำ : เงินเดือน 10000-12000

งานประจำ : 10000-12000 นครราชสีมา ปากช่อง กลางดง
ควบคุมเครื่องจักรผลิตท่อสแตนเลส
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154673

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตกแต่งผิวท่อสแตนเลส

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตกแต่งผิวท่อสแตนเลส

งานประจำ : เงินเดือน 350/วัน หรือ 10500/เดือน

งานประจำ : 350/วัน หรือ 10500/เดือน นครราชสีมา ปากช่อง กลางดง
อบ ตัด ดัด ปาด ท่อสแตนเลส
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159273

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแผนกเคลือบสี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแผนกเคลือบสี

งานประจำ : เงินเดือน 325 บาท/วัน

งานประจำ : 325 บาท/วัน นครราชสีมา ปากช่อง กลางดง
ผลิต และเคลือบชิ้นงาน ตามมาตราฐานที่กำหนด
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 163243

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ/พ่อบ้าน (ขับรถ,สวน,ซ่อม)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ/พ่อบ้าน (ขับรถ,สวน,ซ่อม)

งานประจำ : เงินเดือน 10,200 บ.

งานประจำ : 10,200 บ. นครราชสีมา ปากช่อง กลางดง
งานธุรการทั่วไป, ขับรถยนต์บริษัทฯ, ซ่อมแซมปะปา, ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณ การจัดการขยะ บริการน้ำดื่ม
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 163250

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจสอบท่อ (QC100%)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจสอบท่อ (QC100%)

งานประจำ : เงินเดือน 355 บาท/วัน

งานประจำ : 355 บาท/วัน นครราชสีมา ปากช่อง กลางดง
ตรวจสอบคุณภาพท่อสแตนเลส ที่ผลิตออกมา ให้ได้คุณภาพ มาตราฐาน ตามที่กำหนดไว้
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159142

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - นครราชสีมา ปากช่อง กลางดง
รับผิดชอบงานด้านเอกสาร ในแผนกประกันคุณภาพ
ตรวจสอบวัตถุดิบก่อนเข้ากระบวนการผลิต
รวบรวม วิเคราะห์ สรุปผล ทำรายงานการตรวจสอบ
ตรวจสอบ ก่อนส่งมอบ (สอบเทียบเครื่องมือวัด)
เตรียมตัวอย่างสินค้า
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159142

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - นครราชสีมา ปากช่อง กลางดง
รับผิดชอบงานด้านเอกสาร ในแผนกประกันคุณภาพ
ตรวจสอบวัตถุดิบก่อนเข้ากระบวนการผลิต
รวบรวม วิเคราะห์ สรุปผล ทำรายงานการตรวจสอบ
ตรวจสอบ ก่อนส่งมอบ (สอบเทียบเครื่องมือวัด)
เตรียมตัวอย่างสินค้า
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154672

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครราชสีมา ปากช่อง กลางดง
รับผิดชอบระบบการจัดการในส่วนโรงงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท และพัฒนาพร้อมเสริมสร้างสิ่งต่างๆ ให้เกิดเสถียรภาพในองค์กร ดำเนินงาน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ แนะนำติดตามผลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ทุกฝ่าย วิเคราะห์แก้ไขปัญหา วางแผนพัฒนา จัดอัตรากำลังพล ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแผนการทำงานโดยรวม
ของบริษัทฯ
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154672

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครราชสีมา ปากช่อง กลางดง
รับผิดชอบระบบการจัดการในส่วนโรงงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท และพัฒนาพร้อมเสริมสร้างสิ่งต่างๆ ให้เกิดเสถียรภาพในองค์กร ดำเนินงาน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ แนะนำติดตามผลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ทุกฝ่าย วิเคราะห์แก้ไขปัญหา วางแผนพัฒนา จัดอัตรากำลังพล ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแผนการทำงานโดยรวม
ของบริษัทฯ
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 9 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 154674

ตำแหน่งงานว่าง คนขับรถส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่าง คนขับรถส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครราชสีมา ปากช่อง กลางดง
ขับรถส่งสินค้าของบริษัทฯ
ขนย้ายสินค้า
รับเช็ค/วางบิล
แยกผลิตภัณฑ์

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154674

ตำแหน่งงานว่าง คนขับรถส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่าง คนขับรถส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครราชสีมา ปากช่อง กลางดง
ขับรถส่งสินค้าของบริษัทฯ
ขนย้ายสินค้า
รับเช็ค/วางบิล
แยกผลิตภัณฑ์

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 9 เดือนที่ผ่านมา

หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงานนครราชสีมา
นครราชสีมา ฝึกงานนครราชสีมา งานชั่วคราวนครราชสีมา งานนอกเวลานครราชสีมา งานประจำนครราชสีมา งานราชการนครราชสีมา งานต่างประเทศนครราชสีมา งานอื่นๆนครราชสีมา
หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงานนครราชสีมา
นครราชสีมา ฝึกงานนครราชสีมา งานชั่วคราวนครราชสีมา งานนอกเวลานครราชสีมา งานประจำนครราชสีมา งานราชการนครราชสีมา งานต่างประเทศนครราชสีมา งานอื่นๆนครราชสีมา