นครราชสีมา โชคชัย หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครราชสีมา โชคชัย หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครราชสีมา โชคชัย หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครราชสีมา โชคชัย หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครราชสีมา Ø
หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงานนครราชสีมา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 168120 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 142867

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาล

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาล

งานประจำ : เงินเดือน 18000 ขึ้นไป

งานประจำ : 18000 ขึ้นไป นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
1.ดูแลการเลี้ยงไก่ไข่ภายในฟาร์ม
2.ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานเลี้งไก่ไข่
3.ติดตามบันทึกข้อมูล
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142867

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาล

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาล

งานประจำ : เงินเดือน 18000 ขึ้นไป

งานประจำ : 18000 ขึ้นไป นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
1.ดูแลการเลี้ยงไก่ไข่ภายในฟาร์ม
2.ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานเลี้งไก่ไข่
3.ติดตามบันทึกข้อมูล
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154508

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถกะบะ ส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถกะบะ ส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน 10000-12000หรือตามที่ตก

งานประจำ : 10000-12000หรือตามที่ตก นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
ขับรถส่งของ/ขนของและยกของได้ /หรืออื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154508

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถกะบะ ส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถกะบะ ส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน 10000-12000หรือตามที่ตก

งานประจำ : 10000-12000หรือตามที่ตก นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
ขับรถส่งของ/ขนของและยกของได้ /หรืออื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143541

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000 ขึ้นไป

งานประจำ : 12000-15000 ขึ้นไป นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
- รับผิดชอบงานบำรุงโรงเรือนและอุปกรณ์ในเล้า หลังเลี้ยง
- รับผิดชอบงานบำรุงรักษาอุปกรณ์/เครื่องมือ ภายในเฟส
- บำรุงรักษาดูแลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบสาย
ไฟ้ฟ้า ระบบแสงสว่าง ตู้ควบคุม เครื่องให้อาหารให้พร้อมใช้งาน
- รับผิดชอบดูแลอะไหล่, อุปกรณ์ เครื่องมือช่างที่จำเป็น, งานอาคารสถานที่

- รับผิดชอบงานอบรมผู้ช่วยช่าง งานระบบคุณภาพและเอกสารต่าง ๆ
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154510

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนงานก่อสร้าง

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนงานก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน 18000 ขึ้นไป

งานประจำ : 18000 ขึ้นไป นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด/ควบคุมการใช้วัสดุในการก่อสร้างของผู้รับเหมา/ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานความคืบหน้าของงาน
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 143541

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000 ขึ้นไป

งานประจำ : 12000-15000 ขึ้นไป นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
- รับผิดชอบงานบำรุงโรงเรือนและอุปกรณ์ในเล้า หลังเลี้ยง
- รับผิดชอบงานบำรุงรักษาอุปกรณ์/เครื่องมือ ภายในเฟส
- บำรุงรักษาดูแลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบสาย
ไฟ้ฟ้า ระบบแสงสว่าง ตู้ควบคุม เครื่องให้อาหารให้พร้อมใช้งาน
- รับผิดชอบดูแลอะไหล่, อุปกรณ์ เครื่องมือช่างที่จำเป็น, งานอาคารสถานที่

- รับผิดชอบงานอบรมผู้ช่วยช่าง งานระบบคุณภาพและเอกสารต่าง ๆ
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154510

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนงานก่อสร้าง

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนงานก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน 18000 ขึ้นไป

งานประจำ : 18000 ขึ้นไป นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด/ควบคุมการใช้วัสดุในการก่อสร้างของผู้รับเหมา/ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานความคืบหน้าของงาน
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156053

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเลี้ยงไก่

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเลี้ยงไก่

งานประจำ : เงินเดือน 325 บาท ตามค่าแรงรา

งานประจำ : 325 บาท ตามค่าแรงรา นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
ดูแลเลี้ยงไก่ ประจำเล้า
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156053

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเลี้ยงไก่

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเลี้ยงไก่

งานประจำ : เงินเดือน 325 บาท ตามค่าแรงรา

งานประจำ : 325 บาท ตามค่าแรงรา นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
ดูแลเลี้ยงไก่ ประจำเล้า
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142866

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฟาร์มไก่ไข่

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฟาร์มไก่ไข่

งานประจำ : เงินเดือน 40000-50000ขึ้นไป

งานประจำ : 40000-50000ขึ้นไป นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
-รับผิดชอบงานควบคุมกระบวนการผลิตไก่ไข่ให้มีประสิทธิภาพตามระบบมาตรฐาน
-รับผิดชอบงานบริหารจัดการทั้งการผลิตและบุคลากรทั้งหมดภายในฟาร์ม
-รับผิดชอบงานส่งเสริมด้านความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงาน
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142866

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฟาร์มไก่ไข่

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฟาร์มไก่ไข่

งานประจำ : เงินเดือน 40000-50000ขึ้นไป

งานประจำ : 40000-50000ขึ้นไป นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
-รับผิดชอบงานควบคุมกระบวนการผลิตไก่ไข่ให้มีประสิทธิภาพตามระบบมาตรฐาน
-รับผิดชอบงานบริหารจัดการทั้งการผลิตและบุคลากรทั้งหมดภายในฟาร์ม
-รับผิดชอบงานส่งเสริมด้านความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงาน
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 167669

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งไข่ไก่ ด่วนมาก!!! (รถ 6 ล้อ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งไข่ไก่ ด่วนมาก!!! (รถ 6 ล้อ)

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บาท (รวมค่าเที่

งานประจำ : 9,000 บาท (รวมค่าเที่ นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
-ขับรส่งไก่ไข่ให้ลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
-จัดเรียง ตรวจสอบ ความถูกต้องของไข่ไก่ทั้งก่อนขึ้นรถและหลังส่งลูกค้า
-ระมัดระวังเพื่อมิให้ไข่ไก่เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง
-
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 167669

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งไข่ไก่ ด่วนมาก!!! (รถ 6 ล้อ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งไข่ไก่ ด่วนมาก!!! (รถ 6 ล้อ)

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บาท (รวมค่าเที่

งานประจำ : 9,000 บาท (รวมค่าเที่ นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
-ขับรส่งไก่ไข่ให้ลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
-จัดเรียง ตรวจสอบ ความถูกต้องของไข่ไก่ทั้งก่อนขึ้นรถและหลังส่งลูกค้า
-ระมัดระวังเพื่อมิให้ไข่ไก่เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง
-
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 167554

ตำแหน่งงานว่างคนงานโรงคัดไก่ไข่

ตำแหน่งงานว่างคนงานโรงคัดไก่ไข่

งานประจำ : เงินเดือน 325 บาท ตามอัตราค่า

งานประจำ : 325 บาท ตามอัตราค่า นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
-ทำหน้าที่ยกไข่ คัดไข่ จัดเรียงไข่
-หน้าที่ื่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 167554

ตำแหน่งงานว่างคนงานโรงคัดไก่ไข่

ตำแหน่งงานว่างคนงานโรงคัดไก่ไข่

งานประจำ : เงินเดือน 325 บาท ตามอัตราค่า

งานประจำ : 325 บาท ตามอัตราค่า นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
-ทำหน้าที่ยกไข่ คัดไข่ จัดเรียงไข่
-หน้าที่ื่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154507

ตำแหน่งงานว่างรปภ.

ตำแหน่งงานว่างรปภ.

งานประจำ : เงินเดือน 325 บาท ตามค่าแรงรา

งานประจำ : 325 บาท ตามค่าแรงรา นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
ดูแลความปลอดภัย คนเข้า-ออก ภายในบริษัท /หรือ อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154507

ตำแหน่งงานว่างรปภ.

ตำแหน่งงานว่างรปภ.

งานประจำ : เงินเดือน 325 บาท ตามค่าแรงรา

งานประจำ : 325 บาท ตามค่าแรงรา นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
ดูแลความปลอดภัย คนเข้า-ออก ภายในบริษัท /หรือ อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 154509

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000 ขึ้นไป

งานประจำ : 12000-15000 ขึ้นไป นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
จัดทำเอกสารแรงงาน /เช็คการมาทำงานของพนักงาน / รับผิดชอบวางแผนและสรรคหาบุคลากร
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154733

ตำแหน่งงานว่างธุรการฟาร์ม

ตำแหน่งงานว่างธุรการฟาร์ม

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000 ขึ้นไป

งานประจำ : 12000-15000 ขึ้นไป นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
ประสานงานด้านเอกสารต่างๆภายในและภายนอกบริษัท
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 3 เดือนที่ผ่านมา

หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงานนครราชสีมา
นครราชสีมา ฝึกงานนครราชสีมา งานชั่วคราวนครราชสีมา งานนอกเวลานครราชสีมา งานประจำนครราชสีมา งานราชการนครราชสีมา งานต่างประเทศนครราชสีมา งานอื่นๆนครราชสีมา
หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงานนครราชสีมา
นครราชสีมา ฝึกงานนครราชสีมา งานชั่วคราวนครราชสีมา งานนอกเวลานครราชสีมา งานประจำนครราชสีมา งานราชการนครราชสีมา งานต่างประเทศนครราชสีมา งานอื่นๆนครราชสีมา