นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครราชสีมา Ø
หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงานนครราชสีมา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 168120 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 142867

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาล

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาล

งานประจำ : เงินเดือน 18000 ขึ้นไป

งานประจำ : 18000 ขึ้นไป นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
1.ดูแลการเลี้ยงไก่ไข่ภายในฟาร์ม
2.ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานเลี้งไก่ไข่
3.ติดตามบันทึกข้อมูล
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142867

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาล

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาล

งานประจำ : เงินเดือน 18000 ขึ้นไป

งานประจำ : 18000 ขึ้นไป นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
1.ดูแลการเลี้ยงไก่ไข่ภายในฟาร์ม
2.ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานเลี้งไก่ไข่
3.ติดตามบันทึกข้อมูล
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154508

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถกะบะ ส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถกะบะ ส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน 10000-12000หรือตามที่ตก

งานประจำ : 10000-12000หรือตามที่ตก นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
ขับรถส่งของ/ขนของและยกของได้ /หรืออื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154508

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถกะบะ ส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถกะบะ ส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน 10000-12000หรือตามที่ตก

งานประจำ : 10000-12000หรือตามที่ตก นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
ขับรถส่งของ/ขนของและยกของได้ /หรืออื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143541

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000 ขึ้นไป

งานประจำ : 12000-15000 ขึ้นไป นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
- รับผิดชอบงานบำรุงโรงเรือนและอุปกรณ์ในเล้า หลังเลี้ยง
- รับผิดชอบงานบำรุงรักษาอุปกรณ์/เครื่องมือ ภายในเฟส
- บำรุงรักษาดูแลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบสาย
ไฟ้ฟ้า ระบบแสงสว่าง ตู้ควบคุม เครื่องให้อาหารให้พร้อมใช้งาน
- รับผิดชอบดูแลอะไหล่, อุปกรณ์ เครื่องมือช่างที่จำเป็น, งานอาคารสถานที่

- รับผิดชอบงานอบรมผู้ช่วยช่าง งานระบบคุณภาพและเอกสารต่าง ๆ
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154510

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนงานก่อสร้าง

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนงานก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน 18000 ขึ้นไป

งานประจำ : 18000 ขึ้นไป นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด/ควบคุมการใช้วัสดุในการก่อสร้างของผู้รับเหมา/ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานความคืบหน้าของงาน
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 143541

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000 ขึ้นไป

งานประจำ : 12000-15000 ขึ้นไป นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
- รับผิดชอบงานบำรุงโรงเรือนและอุปกรณ์ในเล้า หลังเลี้ยง
- รับผิดชอบงานบำรุงรักษาอุปกรณ์/เครื่องมือ ภายในเฟส
- บำรุงรักษาดูแลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบสาย
ไฟ้ฟ้า ระบบแสงสว่าง ตู้ควบคุม เครื่องให้อาหารให้พร้อมใช้งาน
- รับผิดชอบดูแลอะไหล่, อุปกรณ์ เครื่องมือช่างที่จำเป็น, งานอาคารสถานที่

- รับผิดชอบงานอบรมผู้ช่วยช่าง งานระบบคุณภาพและเอกสารต่าง ๆ
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154510

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนงานก่อสร้าง

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนงานก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน 18000 ขึ้นไป

งานประจำ : 18000 ขึ้นไป นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด/ควบคุมการใช้วัสดุในการก่อสร้างของผู้รับเหมา/ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานความคืบหน้าของงาน
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156053

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเลี้ยงไก่

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเลี้ยงไก่

งานประจำ : เงินเดือน 325 บาท ตามค่าแรงรา

งานประจำ : 325 บาท ตามค่าแรงรา นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
ดูแลเลี้ยงไก่ ประจำเล้า
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156053

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเลี้ยงไก่

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเลี้ยงไก่

งานประจำ : เงินเดือน 325 บาท ตามค่าแรงรา

งานประจำ : 325 บาท ตามค่าแรงรา นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
ดูแลเลี้ยงไก่ ประจำเล้า
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142866

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฟาร์มไก่ไข่

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฟาร์มไก่ไข่

งานประจำ : เงินเดือน 40000-50000ขึ้นไป

งานประจำ : 40000-50000ขึ้นไป นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
-รับผิดชอบงานควบคุมกระบวนการผลิตไก่ไข่ให้มีประสิทธิภาพตามระบบมาตรฐาน
-รับผิดชอบงานบริหารจัดการทั้งการผลิตและบุคลากรทั้งหมดภายในฟาร์ม
-รับผิดชอบงานส่งเสริมด้านความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงาน
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142866

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฟาร์มไก่ไข่

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฟาร์มไก่ไข่

งานประจำ : เงินเดือน 40000-50000ขึ้นไป

งานประจำ : 40000-50000ขึ้นไป นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
-รับผิดชอบงานควบคุมกระบวนการผลิตไก่ไข่ให้มีประสิทธิภาพตามระบบมาตรฐาน
-รับผิดชอบงานบริหารจัดการทั้งการผลิตและบุคลากรทั้งหมดภายในฟาร์ม
-รับผิดชอบงานส่งเสริมด้านความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงาน
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 167669

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งไข่ไก่ ด่วนมาก!!! (รถ 6 ล้อ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งไข่ไก่ ด่วนมาก!!! (รถ 6 ล้อ)

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บาท (รวมค่าเที่

งานประจำ : 9,000 บาท (รวมค่าเที่ นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
-ขับรส่งไก่ไข่ให้ลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
-จัดเรียง ตรวจสอบ ความถูกต้องของไข่ไก่ทั้งก่อนขึ้นรถและหลังส่งลูกค้า
-ระมัดระวังเพื่อมิให้ไข่ไก่เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง
-
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 167669

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งไข่ไก่ ด่วนมาก!!! (รถ 6 ล้อ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งไข่ไก่ ด่วนมาก!!! (รถ 6 ล้อ)

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บาท (รวมค่าเที่

งานประจำ : 9,000 บาท (รวมค่าเที่ นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
-ขับรส่งไก่ไข่ให้ลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
-จัดเรียง ตรวจสอบ ความถูกต้องของไข่ไก่ทั้งก่อนขึ้นรถและหลังส่งลูกค้า
-ระมัดระวังเพื่อมิให้ไข่ไก่เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง
-
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 167554

ตำแหน่งงานว่างคนงานโรงคัดไก่ไข่

ตำแหน่งงานว่างคนงานโรงคัดไก่ไข่

งานประจำ : เงินเดือน 325 บาท ตามอัตราค่า

งานประจำ : 325 บาท ตามอัตราค่า นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
-ทำหน้าที่ยกไข่ คัดไข่ จัดเรียงไข่
-หน้าที่ื่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 167554

ตำแหน่งงานว่างคนงานโรงคัดไก่ไข่

ตำแหน่งงานว่างคนงานโรงคัดไก่ไข่

งานประจำ : เงินเดือน 325 บาท ตามอัตราค่า

งานประจำ : 325 บาท ตามอัตราค่า นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
-ทำหน้าที่ยกไข่ คัดไข่ จัดเรียงไข่
-หน้าที่ื่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154507

ตำแหน่งงานว่างรปภ.

ตำแหน่งงานว่างรปภ.

งานประจำ : เงินเดือน 325 บาท ตามค่าแรงรา

งานประจำ : 325 บาท ตามค่าแรงรา นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
ดูแลความปลอดภัย คนเข้า-ออก ภายในบริษัท /หรือ อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154507

ตำแหน่งงานว่างรปภ.

ตำแหน่งงานว่างรปภ.

งานประจำ : เงินเดือน 325 บาท ตามค่าแรงรา

งานประจำ : 325 บาท ตามค่าแรงรา นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
ดูแลความปลอดภัย คนเข้า-ออก ภายในบริษัท /หรือ อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 154509

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000 ขึ้นไป

งานประจำ : 12000-15000 ขึ้นไป นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
จัดทำเอกสารแรงงาน /เช็คการมาทำงานของพนักงาน / รับผิดชอบวางแผนและสรรคหาบุคลากร
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154733

ตำแหน่งงานว่างธุรการฟาร์ม

ตำแหน่งงานว่างธุรการฟาร์ม

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000 ขึ้นไป

งานประจำ : 12000-15000 ขึ้นไป นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม
ประสานงานด้านเอกสารต่างๆภายในและภายนอกบริษัท
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 3 เดือนที่ผ่านมา

หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงานนครราชสีมา
นครราชสีมา ฝึกงานนครราชสีมา งานชั่วคราวนครราชสีมา งานนอกเวลานครราชสีมา งานประจำนครราชสีมา งานราชการนครราชสีมา งานต่างประเทศนครราชสีมา งานอื่นๆนครราชสีมา
หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงานนครราชสีมา
นครราชสีมา ฝึกงานนครราชสีมา งานชั่วคราวนครราชสีมา งานนอกเวลานครราชสีมา งานประจำนครราชสีมา งานราชการนครราชสีมา งานต่างประเทศนครราชสีมา งานอื่นๆนครราชสีมา