เลขที่ประกาศ : 117204

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบัญชี งานราชการ 20,000-35,000 บาท ขึ้นไป

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบัญชี งานราชการ 20,000-35,000 บาท ขึ้นไป

ประเภท : งานราชการ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 20,000-35,000 บาท ขึ้นไป
สถานที่ : นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง

กิจการ ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ขายผ่อนชำระ แลกเปลี่ยนรถยนต์ มือสอง

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

- กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีและการเงินให้สอดคล้องแนวทางการดำเนินงานของบริษัท
- ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง
- ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ
- ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของบริษัท โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จ การบันทึกบัญชี เอกสารการเบิกจ่ายและรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง ตรงกัน
- ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัท และตรวจสอบดูและการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้
- ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

อัตรา : 1

เงินเดือน : 20,000-35,000 บาท ขึ้นไป

สวัสดิการ :
ประกันสังคม
ยูนิฟอร์ม
ท่องเที่ยว หรือ งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
โบนัสพนักงาน
การปรับค่าจ้างประจำปี
อาหารกลางวัน
วันหยุดพักผ่อนประจำปี

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 35 ปี-7ขึ้นไป 2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี 3. มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี 4. มีความรู้ด้านภาษีอากร, มีความรู้ด้านงานบัญชีการเงินทั้งระบบ 5. มีทักษะในการวิเคราะห์และวางแผนงาน 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน 7. มีทักษะการเจรจาต่อรอง, มีทักษะในการให้คำปรึกษา, มีทักษะในการสอนงาน, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 8. มีภาวะผู้นำสูง สามารถวางแผนงานได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 9. มีความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ 10. เป็นผู้สอบบัญชีอนุญาต GPA จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท เอ็ม ลีสซิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

จังหวัด : นครราชสีมา

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 03/12/2562
วัน/เวลา หมดอายุ: 01/12/2564
เข้าชม : 2 - 1526 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท เอ็ม ลีสซิ่ง จำกัด

1 ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี
2 ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบัญชี
3 ตำแหน่งงานว่างช่างรักษาพัฒนา
4 ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสินเชื่อประจำสาขา
5 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ
6 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ
7 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ไอที


หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงานนครราชสีมา
นครราชสีมา ฝึกงานนครราชสีมา งานชั่วคราวนครราชสีมา งานนอกเวลานครราชสีมา งานประจำนครราชสีมา งานราชการนครราชสีมา งานต่างประเทศนครราชสีมา งานอื่นๆนครราชสีมา