นครราชสีมา หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครราชสีมา หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครราชสีมา หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครราชสีมา หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครราชสีมา Ø
หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงานนครราชสีมา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 76858 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 121021

ตำแหน่งงานว่างธุรการ การจัดการ

ตำแหน่งงานว่างธุรการ การจัดการ

งานประจำ : เงินเดือน 20000+

งานประจำ : 20000+ นครราชสีมา ปักธงชัย นกออก
- จัดทำเอกสารทางบัญชี

- จัดเอกสารและหลักฐานการบันทึกบัญชี

- จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน

- ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121021

ตำแหน่งงานว่างธุรการ การจัดการ

ตำแหน่งงานว่างธุรการ การจัดการ

งานประจำ : เงินเดือน 20000+

งานประจำ : 20000+ นครราชสีมา ปักธงชัย นกออก
- จัดทำเอกสารทางบัญชี

- จัดเอกสารและหลักฐานการบันทึกบัญชี

- จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน

- ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121036

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง + เบี้ยเลี

งานประจำ : ตามตกลง + เบี้ยเลี นครราชสีมา ปักธงชัย นกออก
ขักรถ ส่งสินค้าให้กับลูกค้าตรงตามเวลา
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121036

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง + เบี้ยเลี

งานประจำ : ตามตกลง + เบี้ยเลี นครราชสีมา ปักธงชัย นกออก
ขักรถ ส่งสินค้าให้กับลูกค้าตรงตามเวลา
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121032

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง ดูแล เครื่องยนต์

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง ดูแล เครื่องยนต์

งานประจำ : เงินเดือน ตามบริษัท

งานประจำ : ตามบริษัท นครราชสีมา ปักธงชัย นกออก
ซ่อมบำรุง รถยนต์ ช่วงล่าง เครื่องยนต์
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121032

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง ดูแล เครื่องยนต์

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง ดูแล เครื่องยนต์

งานประจำ : เงินเดือน ตามบริษัท

งานประจำ : ตามบริษัท นครราชสีมา ปักธงชัย นกออก
ซ่อมบำรุง รถยนต์ ช่วงล่าง เครื่องยนต์
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 7 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 121026

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบัญชี

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 13000+

งานประจำ : 13000+ นครราชสีมา ปักธงชัย นกออก
ดูแลงานด้านบัญชี
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121026

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบัญชี

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 13000+

งานประจำ : 13000+ นครราชสีมา ปักธงชัย นกออก
ดูแลงานด้านบัญชี
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121024

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย,พนักงานหน้าร้าน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย,พนักงานหน้าร้าน

งานประจำ : เงินเดือน 12000 บาทขึ้น หรือขึ้

งานประจำ : 12000 บาทขึ้น หรือขึ้ นครราชสีมา ปักธงชัย นกออก
ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการหน้าร้าน
แนะนำหรือให้ข้อเสนอในการเลือกซื้อ
จัดเก็บสินค้าเป็นหมวดหมู่
ตอบคำถามลูกค้าทางออนไลน์
ปิดการขาย
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121024

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย,พนักงานหน้าร้าน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย,พนักงานหน้าร้าน

งานประจำ : เงินเดือน 12000 บาทขึ้น หรือขึ้

งานประจำ : 12000 บาทขึ้น หรือขึ้ นครราชสีมา ปักธงชัย นกออก
ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการหน้าร้าน
แนะนำหรือให้ข้อเสนอในการเลือกซื้อ
จัดเก็บสินค้าเป็นหมวดหมู่
ตอบคำถามลูกค้าทางออนไลน์
ปิดการขาย
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121039

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครราชสีมา ปักธงชัย นกออก
จัดเรียงสินค้า ,ตรวจนับสินค้า ตรวจสอบรายละเอียดสินค้า, ควบคุมการรับ-จ่ายสินค้าภายในคลังสินค้า , ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121039

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครราชสีมา ปักธงชัย นกออก
จัดเรียงสินค้า ,ตรวจนับสินค้า ตรวจสอบรายละเอียดสินค้า, ควบคุมการรับ-จ่ายสินค้าภายในคลังสินค้า , ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 7 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 121022

ตำแหน่งงานว่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตน้ำดืม

ตำแหน่งงานว่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตน้ำดืม

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000

งานประจำ : 15,000-20,000 นครราชสีมา ปักธงชัย นกออก
1.คุมเครื่องจักร และสามารถดูแลระบบไฟฟ้าได้
2.ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบไฟฟ้า และการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก้ผู้บังคับบัญชาเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น
3.แก้ไข ซ่อมแซม และป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า และทำงานอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่่นๆ
4.รายงานสาเหตุ และผลของการซ่อมบำรุงต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121022

ตำแหน่งงานว่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตน้ำดืม

ตำแหน่งงานว่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตน้ำดืม

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000

งานประจำ : 15,000-20,000 นครราชสีมา ปักธงชัย นกออก
1.คุมเครื่องจักร และสามารถดูแลระบบไฟฟ้าได้
2.ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบไฟฟ้า และการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก้ผู้บังคับบัญชาเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น
3.แก้ไข ซ่อมแซม และป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า และทำงานอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่่นๆ
4.รายงานสาเหตุ และผลของการซ่อมบำรุงต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121035

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายสินค้าประจำ นครราชสีมา

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายสินค้าประจำ นครราชสีมา

งานประจำ : เงินเดือน 9000 + คอม + ค่าน้ำมัน

งานประจำ : 9000 + คอม + ค่าน้ำมัน นครราชสีมา ปักธงชัย นกออก
สร้างยอดขาย , ดูแลลูกค้าเก่าซึ่งทางบริษัทมีฐานลูกค้าให้ หาลูกค้าใหม่
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121035

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายสินค้าประจำ นครราชสีมา

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายสินค้าประจำ นครราชสีมา

งานประจำ : เงินเดือน 9000 + คอม + ค่าน้ำมัน

งานประจำ : 9000 + คอม + ค่าน้ำมัน นครราชสีมา ปักธงชัย นกออก
สร้างยอดขาย , ดูแลลูกค้าเก่าซึ่งทางบริษัทมีฐานลูกค้าให้ หาลูกค้าใหม่
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121038

ตำแหน่งงานว่างSale Supervisor ประจำ นครราชสีมา

ตำแหน่งงานว่างSale Supervisor ประจำ นครราชสีมา

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง + คอม

งานประจำ : ตามตกลง + คอม นครราชสีมา ปักธงชัย นกออก
ดูแล ลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้า, ดูแลยอดขายประจำทีมงานขาย
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121038

ตำแหน่งงานว่างSale Supervisor ประจำ นครราชสีมา

ตำแหน่งงานว่างSale Supervisor ประจำ นครราชสีมา

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง + คอม

งานประจำ : ตามตกลง + คอม นครราชสีมา ปักธงชัย นกออก
ดูแล ลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้า, ดูแลยอดขายประจำทีมงานขาย
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 7 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 120622

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงาน-ติดตามงาน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงาน-ติดตามงาน

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000

งานประจำ : 12000-15000 นครราชสีมา
รายละเอียดงาน
- ประสานงานระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายขาย
- จัดทำเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับงานผลิต
- support งานผลิตในบริษัท
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120622

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงาน-ติดตามงาน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงาน-ติดตามงาน

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000

งานประจำ : 12000-15000 นครราชสีมา
รายละเอียดงาน
- ประสานงานระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายขาย
- จัดทำเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับงานผลิต
- support งานผลิตในบริษัท
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 7 เดือนที่ผ่านมา

หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงานนครราชสีมา
นครราชสีมา ฝึกงานนครราชสีมา งานชั่วคราวนครราชสีมา งานนอกเวลานครราชสีมา งานประจำนครราชสีมา งานราชการนครราชสีมา งานต่างประเทศนครราชสีมา งานอื่นๆนครราชสีมา
หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงานนครราชสีมา
นครราชสีมา ฝึกงานนครราชสีมา งานชั่วคราวนครราชสีมา งานนอกเวลานครราชสีมา งานประจำนครราชสีมา งานราชการนครราชสีมา งานต่างประเทศนครราชสีมา งานอื่นๆนครราชสีมา