นครราชสีมา หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครราชสีมา หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครราชสีมา หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครราชสีมา หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครราชสีมา Ø
หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงานนครราชสีมา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 76858 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 108822

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา จอหอ
จัดทำบัญชีภายในบริษัทฯ รับ-จ่าย, สรุปงบการเงินประจำเดือน,นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย,นำส่งมูลค่าเพิ่ม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า, การเงิน, ฯลฯ
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108822

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา จอหอ
จัดทำบัญชีภายในบริษัทฯ รับ-จ่าย, สรุปงบการเงินประจำเดือน,นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย,นำส่งมูลค่าเพิ่ม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า, การเงิน, ฯลฯ
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108692

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายการตลาด (Marketing Supervisor)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายการตลาด (Marketing Supervisor)

งานประจำ : เงินเดือน 30,000++

งานประจำ : 30,000++ นครราชสีมา
ดูแลภาพรวมของฝ่ายการตาด
วางแผนการตลาด ทั้ง Offline และ Online
วิเคราะห์คู่แข่งขันและวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า
และอื่นๆตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108692

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายการตลาด (Marketing Supervisor)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายการตลาด (Marketing Supervisor)

งานประจำ : เงินเดือน 30,000++

งานประจำ : 30,000++ นครราชสีมา
ดูแลภาพรวมของฝ่ายการตาด
วางแผนการตลาด ทั้ง Offline และ Online
วิเคราะห์คู่แข่งขันและวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า
และอื่นๆตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103487

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer/แอดมินทำภาพ,กราฟฟิค,วิดีโอ ประจำออฟฟิต กราฟฟิค ดีไซน์

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer/แอดมินทำภาพ,กราฟฟิค,วิดีโอ ประจำออฟฟิต กราฟฟิค ดีไซน์

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000

งานประจำ : 12000-15000 นครราชสีมา
- Photoshop ,AI
- สร้าง ตัดแต่งวีดีโอ เบื่องต้น Camtasia
- ถ่ายภาพสินค้า
- ออกแบบงานทำแอดโฆษณาให้แบรนด์บริษัท ตามที่ป้อน
- ทำ PS,illustrator คล่อง ออกแบบงาน Art work เป็น ตัดต่อวีดีโอได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีหัวครีเอทงาน ดีไซน์งานได้
- เข้าใจสินค้าที่ป้อนให้และสามารถครีเอท งาน Art Work ได้ดี
- มีโน็ตบุ้คของตัวเอง
- ไม่อาร์ต ไม่อินดี้ ทำงานตอกบัตรเป็นเวลา
: ถ่ายภาพบรรยากาศ
: ถ่ายภาพลูกค้าในอริยบถต่างๆ
: ถ่ายภาพ before + after หลังจากการทำหัตถาการ
: ถ่ายวิดีโอ + ช่วยเสนอไอเดียคิดสคริ
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103487

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer/แอดมินทำภาพ,กราฟฟิค,วิดีโอ ประจำออฟฟิต กราฟฟิค ดีไซน์

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer/แอดมินทำภาพ,กราฟฟิค,วิดีโอ ประจำออฟฟิต กราฟฟิค ดีไซน์

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000

งานประจำ : 12000-15000 นครราชสีมา
- Photoshop ,AI
- สร้าง ตัดแต่งวีดีโอ เบื่องต้น Camtasia
- ถ่ายภาพสินค้า
- ออกแบบงานทำแอดโฆษณาให้แบรนด์บริษัท ตามที่ป้อน
- ทำ PS,illustrator คล่อง ออกแบบงาน Art work เป็น ตัดต่อวีดีโอได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีหัวครีเอทงาน ดีไซน์งานได้
- เข้าใจสินค้าที่ป้อนให้และสามารถครีเอท งาน Art Work ได้ดี
- มีโน็ตบุ้คของตัวเอง
- ไม่อาร์ต ไม่อินดี้ ทำงานตอกบัตรเป็นเวลา
: ถ่ายภาพบรรยากาศ
: ถ่ายภาพลูกค้าในอริยบถต่างๆ
: ถ่ายภาพ before + after หลังจากการทำหัตถาการ
: ถ่ายวิดีโอ + ช่วยเสนอไอเดียคิดสคริ
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 9 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 103488

ตำแหน่งงานว่างOnline Marketing/เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

ตำแหน่งงานว่างOnline Marketing/เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

งานประจำ : เงินเดือน 20000-30000

งานประจำ : 20000-30000 นครราชสีมา
1. วิเคราะห์ พัฒนา สร้างสรรค์ วางแผนแนวทางการพัฒนาเครื่องมือการตลาดออนไลน์ ให้กับแบรนด์สินค้าขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

2. ประชาสัมพันธ์และทำการตลาดผ่าน Social Media ต่างๆ เช่น Facebook, Line, Youtube และ Application ต่างๆ

3. เพิ่มช่องทางการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เว็บไซด์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

4. จัดกิจกรรม/แคมเปญที่สร้างภาพลักษณ์ต่อองค์กรทางเว็บไซด์ผ่านทาง Social Media ต่างๆ

5. วิเคราะห์และวางแผนงานด้านการตลาด Online เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา Website, Web Page และ Social Networ
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103488

ตำแหน่งงานว่างOnline Marketing/เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

ตำแหน่งงานว่างOnline Marketing/เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

งานประจำ : เงินเดือน 20000-30000

งานประจำ : 20000-30000 นครราชสีมา
1. วิเคราะห์ พัฒนา สร้างสรรค์ วางแผนแนวทางการพัฒนาเครื่องมือการตลาดออนไลน์ ให้กับแบรนด์สินค้าขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

2. ประชาสัมพันธ์และทำการตลาดผ่าน Social Media ต่างๆ เช่น Facebook, Line, Youtube และ Application ต่างๆ

3. เพิ่มช่องทางการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เว็บไซด์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

4. จัดกิจกรรม/แคมเปญที่สร้างภาพลักษณ์ต่อองค์กรทางเว็บไซด์ผ่านทาง Social Media ต่างๆ

5. วิเคราะห์และวางแผนงานด้านการตลาด Online เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา Website, Web Page และ Social Networ
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102381

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการขายประจำศูนย์ตรวจจังหวัดนครราชสีมา

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการขายประจำศูนย์ตรวจจังหวัดนครราชสีมา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
- งานเอกสารธุรการ
- งานขายสินค้าเครื่อง CPAP

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102381

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการขายประจำศูนย์ตรวจจังหวัดนครราชสีมา

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการขายประจำศูนย์ตรวจจังหวัดนครราชสีมา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
- งานเอกสารธุรการ
- งานขายสินค้าเครื่อง CPAP

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084226

สินสีมาลิสซิ่ง รับสมัคร ตัวแทนสินเชื่อรถ(Marketting Freelance) เข้าร่วมเป็นทีมงาน (จ.บุรีรัมย์, จ.สุรินทร์,จ.ศรีสะเกษ )

สินสีมาลิสซิ่ง รับสมัคร ตัวแทนสินเชื่อรถ(Marketting Freelance) เข้าร่วมเป็นทีมงาน (จ.บุรีรัมย์, จ.สุรินทร์,จ.ศรีสะเกษ )

งานประจำ : เงินเดือน 0 บ.

งานประจำ : 0 บ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
- หาลูกค้ารายใหม่ และเต็นท์รถบรรทุกประกอบใหม่
- ทำสัญญา,วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น,ตรวจสอบเอกสารลูกค้าให้มีความถูกต้องครบถ้วน
- ตรวจสอบที่อยู่,ที่ทำงาน ผู้เช่าซื้อ/ผู้ค้ำประกัน
- นำเสนอและต่อรอง ข้อเสนอทางการเงินกับลูกค้า,เต๊นท์
- ขออนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้า ทางไลน์
- งานด้านการโอนรถ,โอนเล่ม (ขนส่ง) เมื่อมีการอนุมัติยอดจัดหางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 17/04/2562

เลขที่ประกาศ : 084226

สินสีมาลิสซิ่ง รับสมัคร ตัวแทนสินเชื่อรถ(Marketting Freelance) เข้าร่วมเป็นทีมงาน (จ.บุรีรัมย์, จ.สุรินทร์,จ.ศรีสะเกษ )

สินสีมาลิสซิ่ง รับสมัคร ตัวแทนสินเชื่อรถ(Marketting Freelance) เข้าร่วมเป็นทีมงาน (จ.บุรีรัมย์, จ.สุรินทร์,จ.ศรีสะเกษ )

งานประจำ : เงินเดือน 0 บ.

งานประจำ : 0 บ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
- หาลูกค้ารายใหม่ และเต็นท์รถบรรทุกประกอบใหม่
- ทำสัญญา,วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น,ตรวจสอบเอกสารลูกค้าให้มีความถูกต้องครบถ้วน
- ตรวจสอบที่อยู่,ที่ทำงาน ผู้เช่าซื้อ/ผู้ค้ำประกัน
- นำเสนอและต่อรอง ข้อเสนอทางการเงินกับลูกค้า,เต๊นท์
- ขออนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้า ทางไลน์
- งานด้านการโอนรถ,โอนเล่ม (ขนส่ง) เมื่อมีการอนุมัติยอดจัดหางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 17/04/2562
หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงานนครราชสีมา
นครราชสีมา ฝึกงานนครราชสีมา งานชั่วคราวนครราชสีมา งานนอกเวลานครราชสีมา งานประจำนครราชสีมา งานราชการนครราชสีมา งานต่างประเทศนครราชสีมา งานอื่นๆนครราชสีมา
หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงานนครราชสีมา
นครราชสีมา ฝึกงานนครราชสีมา งานชั่วคราวนครราชสีมา งานนอกเวลานครราชสีมา งานประจำนครราชสีมา งานราชการนครราชสีมา งานต่างประเทศนครราชสีมา งานอื่นๆนครราชสีมา